INFOLINIA 0-801 626 666

Znajdujesz się: VAT i inne podatki » J » Jaki jest termin składania informacji podsumowujących VAT-UE w...

Jaki jest termin składania informacji podsumowujących VAT-UE w formie elektronicznej

Ostatnia aktualizacja: 2011-03-07
Autor: Tomasz Krywan
Źródło: Biuletyn VAT nr 5 z dnia 2011-03-01

Czy jeżeli chcę złożyć miesięczną informację podsumowującą VAT-UE w formie elektronicznej, to obowiązuje mnie termin do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ona składana? Jak mogę wysłać informację VAT-UE elektronicznie? Czy muszę wcześniej zgłosić to w urzędzie skarbowym?

Jaki jest termin składania informacji podsumowujących VAT-UE w formie elektronicznej

problem

Czy jeżeli chcę złożyć miesięczną informację podsumowującą VAT-UE w formie elektronicznej, to obowiązuje mnie termin do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ona składana? Jak mogę wysłać informację VAT-UE elektronicznie? Czy muszę wcześniej zgłosić to w urzędzie skarbowym?

rada

Jeśli chce Pan składać miesięczną informację podsumowującą VAT-UE w formie elektronicznej, obowiązuje Pana dłuższy termin jej złożenia, tj. 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest ta informacja podsumowująca. Składanie informacji podsumowujących VAT-UE (podobnie jak innych deklaracji) w formie elektronicznej nie wymaga zawiadamiania organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego) o tym fakcie. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Informacje podsumowujące VAT-UE składane są, co do zasady, do 15 dnia miesiąca następującego po:

• miesiącu, za który składana jest informacja podsumowująca VAT-UE – w przypadku informacji podsumowujących składanych za okresy miesięczne (art. 100 ust. 3 ustawy o VAT),

• kwartale, za który składana jest informacja podsumowująca VAT-UE – w przypadku informacji podsumowujących składanych za okresy kwartalne (art. 100 ust. 4 ustawy o VAT).

Nie dotyczy to informacji podsumowujących składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, można je bowiem składać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, za który składana jest informacja podsumowująca VAT-UE (art. 100 ust. 7 ustawy o VAT). A zatem składając miesięczną informację podsumowującą VAT-UE w formie elektronicznej, obowiązuje Pana dłuższy termin jej złożenia, tj. 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest ta informacja podsumowująca.

WAŻNE

Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, za który składana jest informacja podsumowująca VAT-UE.

Składanie informacji podsumowujących VAT-UE (podobnie jak innych deklaracji) w formie elektronicznej nie wymaga zawiadamiania organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego) o tym fakcie. Pamiętać jednak należy, że:

• informacje podsumowujące VAT-UE (podobnie jak inne deklaracje) składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone). A zatem informacje podsumowujące VAT-UE (oraz inne deklaracje) podatnik można wysyłać elektronicznie tylko wtedy, gdy posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Przesyłanie deklaracji następuje za pomocą interfejsu dostępnego na stronie http://www.e-deklaracje.gov.pl/;

• jeżeli informacje podsumowujące VAT-UE (lub inne deklaracje) mają być składane w formie elektronicznej przez pełnomocnika, konieczne jest uprzednie złożenie organowi podatkowemu papierowego pełnomocnictwa UPL-1, tj. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

• art. 100 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726

• § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – Dz.U. Nr 259, poz. 1769

• art. 80a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1306

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright INFOR PL S.A
VAT i inne podatki w rozliczeniach zagranicznych
Strona główna | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt